b>息賁,病名。指肺積。《靈樞.邪氣藏府病形》:「肺脈,……滑甚為息賁,上氣。」《難經.五十四難》:「肺之積,名曰息賁。在右脅下,履大如杯。久不已,令人洒淅寒熱,喘咳,發肺壅。」楊玄操曰:「息,長也。賁,鬲也。言肺在膈也,其氣不行,漸長而通於膈,故曰息賁。一曰:賁,聚也,言其漸長而聚蓄」(見《難經集注》)。《濟生方》卷四:「息賁之狀,在右脅下,大如覆杯,喘息奔溢,是為肺積。診其脈浮而毛,其色白,其病氣逆,背痛少氣,喜忘,目瞑,膚寒,皮中時痛;或如虱緣,或如針刺。」治用息賁丸、調息丸、息賁湯等方。參見肺積條。

息賁10729


<< 息積 矽肺 >>

息賁相關圖片

息賁圖片來源GOOGLE自動搜索,僅供參考。

相關疾病

息賁
賁門弛緩
鼻息肉
喘息
創傷窒息綜合征
創傷性窒息
腸道息肉病
多發性消化道息肉綜合征
膽囊息肉
大腸息肉
冬春季的慢性咳嗽咳痰和喘息
惡息、多泡味的白色糞便