b>痰厥,病名。厥證之一。指痰盛氣閉引致之肢體厥冷、甚則昏厥的病證。見《丹溪心法.厥》。《醫林繩墨.厥》:「有痰厥者,痰氣妄行於上,咳嗽連續不已,氣急喘盛,坐不得卧,以致上盛下虛而作厥也,名之曰痰厥。宜以二陳湯加厚朴、白朮、黃芩、山楂,降下痰氣,使復歸於脾之脈絡,則足可溫,不致厥也。」龔廷賢謂痰厥「卒然不省人事,喉中有水雞聲者是也。用牙皂、白礬等分研末,吹鼻;即以香油一盞,入薑汁少許灌之,立醒。或燒竹瀝、薑汁灌之亦可」(《壽世保元.厥》)。如屬寒痰迷悶,四肢厥冷者,宜用姜附湯;肢冷,吐涎沫,喉中痰聲,一時昏憒不知,胸悶氣喘,語言不利,可用稀涎散。參見厥證、痰證等條。

痰厥 中醫病症名。指因痰盛氣閉而引起四肢厥冷,甚至昏厥的病症。

痰厥,病名。厥證之一。指痰盛氣閉引致之肢體厥冷、甚則昏厥的病證。見《丹溪心法.厥》。《醫林繩墨.厥》:「有痰厥者,痰氣妄行於上,咳嗽連續不已,氣急喘盛,坐不得卧,以致上盛下虛而作厥也,名之曰痰厥。宜以二陳湯加厚朴、白朮、黃芩、山楂,降下痰氣,使復歸於脾之脈絡,則足可溫,不致厥也。」龔廷賢謂痰厥「卒然不省人事,喉中有水雞聲者是也。用牙皂、白礬等分研末,吹鼻;即以香油一盞,入薑汁少許灌之,立醒。或燒竹瀝、薑汁灌之亦可」(《壽世保元.厥》)。如屬寒痰迷悶,四肢厥冷者,宜用姜附湯;肢冷,吐涎沫,喉中痰聲,一時昏憒不知,胸悶氣喘,語言不利,可用稀涎散。參見厥證、痰證等條。

痰厥8577


<< 痰熱咳嗽 痰火擾心 >>

痰厥相關圖片

痰厥圖片來源GOOGLE自動搜索,僅供參考。

相關疾病

痰厥
抽搐與驚厥
低血糖驚厥
單純性暈厥
冬春季的慢性咳嗽咳痰和喘息
粉紅色泡沫樣痰
粉紅色泡沫痰
發熱伴咳嗽、咯痰、胸痛
過度換氣引起暈厥
肝厥
黃白色黏痰有水果味
喉中痰鳴